Szczecin kupi nowe dwukierunkowe tramwaje

Dwa nowe tramwaje za kwotę ponad 12 milionów złotych brutto zakupił Szczecin. To pojazdy dwukierunkowe, które ze względu na swoją specyfikę staną się uzupełnieniem posiadanego taboru, szczególnie podczas remontów lub przy ograniczonej możliwości utworzenia pętli.

Zwycięzca przetargu dostarczy elementy do złożenia nowych pojazdów. Tramwaje następnie zostaną scalone przez pracowników spółki Tramwaje Szczecińskie. Umowa podzielona jest na 2 etapy. Części do pierwszego pojazdu mają trafić najpóźniej za pół roku, do drugiego w ciągu 8 miesięcy.

Tramwaje będą przegubowe, częściowo niskopodłogowe, dwukierunkowe:
– długość tramwaju dwukierunkowego wynosić będzie 28 250 mm,
– szerokość tramwaju dwukierunkowego wynosić będzie 2 354 mm,
– liczba miejsc ogółem 196 (w tym siedzących stałych: 40, siedzenia uchylne: od 4 do 6),
– udział niskiej podłogi ma wynosić 25%,
– system automatycznej klimatyzacji i ogrzewania przedziału pasażerskiego oraz kabiny motorniczego
– dwa wydzielone miejsca przeznaczone dla wózka inwalidzkiego lub dziecięcego w części niskopodłogowej oraz dwie platformy ułatwiające wjazd na wózkach inwalidzki (po jednej dla każdego kierunku jazdy).
– system informacji pasażerskiej (wizualno-głosowy), monitoring wewnętrzny i zewnętrzny,
– w każdym członie, w przedziale pasażerskim będą zainstalowane po dwa gniazda zasilające typu USB do ładowania telefonu komórkowego.