Aplikacja – Polityka Prywatności

[PL]

Polityka Prywatności dla Aplikacji 

„Twoje Radio”

Data ostatniej aktualizacji: [01.12.2023]

1. Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy aplikacji „Twoje Radio”, świadczonej przez Twoje Radio Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 105, 73-110 Stargard (dalej jako „Operator”).

2. Zakres danych zbieranych przez aplikację

Aplikacja zbiera następujące dane:

3. Cel przetwarzania danych

Dane zbierane są w celu:

4. Bezpieczeństwo danych

Operator stosuje środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.

5. Udostępnianie danych

Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom trzecim jedynie w następujących przypadkach:

6. Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do:

7. Zmiany w polityce prywatności

Operator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności. Aktualna wersja zawsze dostępna będzie w aplikacji.

8. Kontakt

W sprawach związanych z danymi osobowymi, prosimy o kontakt na adres: redakcja@twojeradio.fm.

[EN]

Privacy Policy for the

„Twoje Radio” App

Last updated: [01.12.2023]

 1. Introduction

This Privacy Policy applies to the „Twoje Radio” app provided by Twoje Radio Sp. z o.o., located at Piłsudskiego 105, 73-110 Stargard, Poland (hereinafter referred to as the „Operator”).

 1. Scope of Data Collected by the App

The app collects the following data:

 • Identification data (e.g., username)
 • Device information (e.g., model, operating system version)
 • Data related to the use of the app (e.g., favorite radio stations, listening time)
 • Geographic location (optionally, only with the explicit consent of the user)
 1. Purpose of Data Processing

Data is collected for the purpose of:

 • Enabling the use of the app
 • Personalizing user experiences
 • Analyzing and improving app functionality
 • Direct marketing (only with explicit user consent)
 1. Data Security

The Operator implements security measures to protect data against unauthorized access, alteration, disclosure, or destruction.

 1. Data Sharing

User data may be shared with third parties only in the following cases:

 • At the request of law enforcement authorities
 • As part of services provided by external entities (e.g., data hosting)
 • In case of the sale or merger of the company
 1. User Rights

Users have the right to:

 • Access their data
 • Correct data
 • Delete data (right to be forgotten)
 • Restrict processing
 • Object to data processing
 • Data portability
 1. Changes to the Privacy Policy

The Operator reserves the right to make changes to the privacy policy. The current version will always be available in the app.

 1. Contact

For matters related to personal data, please contact: redakcja@twojeradio.fm.