20. Pomoc na tworzenie grup producentów i organizacji producentów

W każdy czwartek zapraszamy na audycje realizowane we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gośćmi Jakuba…

19. Wnioski w ramach krajowego planach odbudowy

W każdy czwartek zapraszamy na audycje realizowane we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gośćmi Jakuba…

18. Odszkodowania w wyniku klęsk żywiołowych oraz ASF

W każdy czwartek zapraszamy na audycje realizowane we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gośćmi Jakuba…

17. Dofinansowania na rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem

W każdy czwartek zapraszamy na audycje realizowane we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gośćmi Jakuba…

16. XXI Konferencja Agencji Płatniczych Państw Bałtyckich i Polski

W każdy czwartek zapraszamy na audycje realizowane we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gośćmi Jakuba…

15. O naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem”

W każdy czwartek zapraszamy na audycje realizowane we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gośćmi Jakuba…

14. Kobiety coraz częściej korzystają z unijnych funduszy

W każdy czwartek zapraszamy na audycje realizowane we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gośćmi Jakuba…

13. Kto może skorzystać z dotacji na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej?

W każdy czwartek zapraszamy na audycje realizowane we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gośćmi Jakuba…

12. Wnioski o pomoc na usług usług rolniczych i leśnych

W każdy czwartek zapraszamy na audycje realizowane we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gośćmi Jakuba…

11. Hodowcy trzody chlewnej mogą ubiegać się o refundację do 50 % wydatków poniesionych na działania związane z bioasekuracją

W każdy czwartek zapraszamy na audycje realizowane we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gośćmi Jakuba…

10. O wsparciu na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych – audycja z 23.06.2022

W każdy czwartek zapraszamy na audycje realizowane we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gośćmi Jakuba…

9. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – audycja z 09.06.2022

W każdy czwartek zapraszamy na audycje realizowane we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gośćmi Jakuba…

8. Koła Gospodyń Wiejskich mogą ubiegać się o dofinansowanie – audycja z 02.06.2022

W każdy czwartek zapraszamy na audycje realizowane we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gośćmi Jakuba…

7. Wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej – audycja z 26.05.2022

W każdy czwartek zapraszamy na audycje realizowane we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gośćmi Jakuba…

6. Kto może ubiegać się o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw – audycja z 19.05.2022

W każdy czwartek zapraszamy na audycje realizowane we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gośćmi Jakuba…

5. O warunkach dopłat do nawozów – audycja z 12.05.2022

W każdy czwartek zapraszamy na audycje realizowane we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gośćmi Jakuba…

4. Wnioski o dofinansowanie na tworzenie grup producentów i organizacji producentów – audycja z 05.05.2022

W każdy czwartek zapraszamy na audycje realizowane we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gośćmi Jakuba…

3. Przedłużenie naboru wniosków o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – audycja z 28.04.2022

W każdy czwartek zapraszamy na audycje realizowane we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gośćmi Jakuba…

2. Wnioski o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW. – emisja 21.04.2022.

W każdy czwartek zapraszamy na audycje realizowane we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gośćmi Jakuba…

1. Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – audycja z 14.04.2022

W każdy czwartek zapraszamy na audycje realizowane we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gośćmi Jakuba…