Stargard chce wyróżnić najlepszych sportowców

Do końca stycznia stowarzyszenia kultury fizycznej oraz kluby sportowe mają możliwość zgłaszania swoich kandydatów do nagród sportowych, wyróżnień, ale również i do stypendiów. 

W taki sposób miasto chce pomóc w rozwoju sportowców, wyrazić swoje uznanie oraz dać dalszą motywację do działania.

Kto może dostać stypendium? 

Osoba, która jest uczniem, słuchaczem szkoły policealnej lub studentem wyższej uczelni i w roku przyznawania stypendium ukończył 15. rok życia, a nie ukończył 26 lat. Bardzo ważne, by osoba taka mieszkała bądź kształciła się na terenie Stargardu. Musi uprawiać dyscyplinę sportową, która jest znacząca dla miasta i objęta programem Igrzysk Olimpijskich. Dodatkowo osoba ta musi być amatorem i nie może otrzymywać wynagrodzenia. Ma posiadać dokument uprawniający do udziału w zawodach.

Kto może dostać nagrodę? 

Zawodnik, który mieszka, pracuje lub uczy się w Stargardzie, uprawia dyscyplinę sportu uznaną za znaczącą dla miasta i osiąga wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Kto może dostać wyróżnienie? 

Zawodnik który nie ukończył 15 roku życia, , mieszka, lub uczy się w Stargardzie, uprawia dyscyplinę sportu uznaną za znaczącą dla miasta (objętą programem Igrzysk Olimpijskich), posiada status amatora oraz kartę zgłoszeniową, która uprawnia do brania udziału w zawodach.

Ważne jest, aby wszystkie osoby reprezentowały barwy klubu lub stowarzyszenia kultury fizycznej działającego na terenie Stargardu;

Szczegółowy regulamin i wzór wniosków do wypełnienia można znaleźć tutaj (wnioski są do pobrania w osobnych zakładkach po lewej stronie).

Foto: Stargard.eu