Próba przemytu telefonu i środków odurzających na teren szczecińskiego aresztu

Funkcjonariusze Służby Więziennej udaremnili próbę przemytu telefonu komórkowego oraz środków odurzających na teren Aresztu Śledczego w Szczecinie.

Podczas kontroli paczki z odzieżą, która była zaadresowana do jednego z osadzonych odbywającego karę w areszcie, uwagę funkcjonariusza zwróciła odzież, którą miał otrzymać osadzony. W trakcie tej kontroli jeden z funkcjonariuszy sprawdzał dokładnie paczkę przy użyciu urządzenia do prześwietlania bagaży oraz przedmiotów. Okazało się, że wewnątrz jednej z kurtek znajduje się telefon komórkowy z aktywną kartą SIM i kablem USB. Dodatkowo znalezione zostały zawiniątka z podejrzaną substancją. Wykonane wstępnie badanie narkotestem wskazało, że podejrzana substancja jest środkiem odurzającym.

Osadzeni w czasie pobytu w areszcie w warunkach izolacji więziennej nie mogą posiadać telefonów komórkowych jak również środków odurzających. Skazani mogą korzystać na własny koszt lub na koszt rozmówcy z samoinkasujących aparatów telefonicznych, które znajdują się w oddziałach mieszkalnych. Natomiast tymczasowo aresztowani mogą korzystać z takiej możliwości tylko za zgodą organu dysponującego, do dyspozycji którego pozostają w związku z toczącym się postępowaniem karnym.

– Mówi mjr Sebastian Matuszczak – Rzecznik Służby Więziennej.

Jakie konsekwencje ponosi nadawca i adresat paczki, której zawartość stanowią nielegalne substancje, o to dopytaliśmy Rzecznika.

Najczęściej mamy do czynienia z sytuacją, w której osadzony – kiedy jest konfrontowany z takim zdarzeniem – zaprzecza, jakoby kiedykolwiek miał taką paczkę otrzymać. Często jest zdziwiony, że taka paczka została wysłana na jego nazwisko. Nie zna tej osoby, która jest nadawcą. My w takiej sytuacji przekazujemy ten zabezpieczony środek policji, która podejmuje dalsze czynności w celu ustalenia osoby, która taką przesyłkę wysyła.

O zaistniałym zdarzeniu natychmiast powiadomiono funkcjonariuszy policji, którzy zabezpieczyli podejrzaną substancję.

 

Źródło: Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie