Odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” rozdane na Sesji Rady Powiatu w Stargardzie

„Mam zaszczyt i przyjemność przywitać na dzisiejszej sesji osoby szczególnie wyróżniające się na ternie naszego Powiatu”. Tymi słowami Przewodniczący Rady, Zdzisław Rygiel rozpoczął obrady XLI sesji Rady Powiatu Stargardzkiego.

Powyższe odnosiło się do obecności Pani Teresy Furman i Pana Ryszarda Kalinowskiego.

Zostali oni w dniu dzisiejszym odznaczeni Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Piotra Glińskiego, odznaczenia wręczył Pan Michał Jach – Poseł na Sejm RP.

Pani Teresa Furman – to mieszkanka Ińska, nauczycielka historii, wychowawca wielu pokoleń młodzieży. Od lat dokumentuje historię Ińska, we współpracy z IPN organizuje wystawy, wydarzenia przybliżające dzieje mieszkańców. Jest ona również Przewodniczącą Stowarzyszenia Miłośników Kolei Wąskotorowych Semafor, co jak sama podkreśla jest jej ogromną pasją i prawdziwym powodem do dumy.

Drugą, wyróżnioną osobą był Pan Ryszard Kalinowski, mieszkaniec Dolic. Miłośnik Ziemi Dolickiej, pasjonat przyrody. W 2007 roku założył zespół Złota Jesień a w 2013 zespół Kalina, które z powodzeniem reprezentują ziemię Dolicką nie tylko na terenie Polski ale z sukcesem występują poza granicami naszego kraju.

Foto: Powiat Stargardzki/Facebook