Mimo zimy, drogowcy pracują

Okres od 15 grudnia do 15 marca nie jest wliczany do czasu realizacji kontraktów. Mimo to, prace trwają. To ze względu na stosunkowo wysokie temperatury, które umożliwiają prowadzenie prac bitumicznych. Jak zapewniają przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, roboty prowadzone są obecnie na budowach trasy S3 oraz obwodnic: Kobylanki, Myśliborza i Węgorzyna. Wykonywanie prac w tym okresie daje wykonawcom większy margines bezpieczeństwa w dotrzymaniu harmonogramów robót – zapewniają przedstawiciele drogowców.