Kary za brak tabliczki z numerem budynku

Ile to razy ratownicy medyczni, policjanci czy taksówkarze mieli problem z odnalezieniem odpowiedniego numeru domu przy ulicy? Odpowiedź jest jedna – wiele razy. Znowelizowane prawo geodezyjne i kartograficzne, obowiązujące od 1 stycznia 2021 mówi, że właściciele nieruchomości mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.

Niby jeździ się na GPS, ale naprawdę, czasami te numeracje są tworzone w różnych odstępach i konia z rzędem kto znajdzie na przykład na mojej ulicy znajdzie logiczne numerowanie. Powiedziała nam Joanna Wojtach ze szczecińskiej Straży Miejskiej.

Brak tabliczki z numerem domu to wykroczenie. Stanowi o tym art. 64 Kodeksu wykroczeń. Czytamy w nim: “Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.”

Niestety nie jest określone w jakim, dokładnie miejscu i jaki ma być rozmiar takowej tabliczki.