Jarosław Rzepa: Jesteśmy na trzecim miejscu od końca

Po raz kolejny w Rządowym Funduszu Inicjatyw Lokalnych zabrakło miejsca na ważne projekty realizowane przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Wartość środków przyznanych samorządom w woj. zachodniopomorskim w przeliczeniu na mieszkańca sytuuje region na 14. miejscu w Polsce, to środki poniżej średniej kraju.

Samorząd Województwa ubiegał się o trzy niezwykle istotne dla mieszkańców regionu zadania. To: zakup 10 hybryd, które umożliwią włączanie obszarów szczególnego wykluczenia w sieć Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (wnioskowana kwota: 200 mln zł), modernizacja siedzib filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego zlokalizowanych na terenie województwa (wnioskowana kwota: 18 mln zł) oraz poprawa warunków diagnostyki i leczenia w oddziałach pulmonologicznych i leczenia chorób płuc w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie (wnioskowana kwota: 82 mln zł). Marszałek Olgierd Geblewicz zwracał się do wojewody o niezwłoczne udostępnienie szczegółowej, kompleksowej informacji o powodach negatywnej weryfikacji projektów. – Chciałbym poznać argumentację, która przekona mnie i mieszkańców regionu, że powyższe projekty są nam niepotrzebne – mówił Olgierd Geblewicz. Szczegółowej odpowiedzi nie uzyskał.
W tym temacie wypowiedział się również poseł Jarosław Rzepa (PSL):

Jesteśmy na trzecim miejscu od końca w podziale procentowym tych środków. Ci którzy decydowali, decydowali głównie uznaniowo, dla swoich, bez kryteriów. Samorząd Województwa na żaden ze swoich projektów nie dostał ani złotówki, wszystkie większe ośrodki naszego województwa również. Natomiast z gmin, część dostała po raz kolejny, połowa z gmin które dostały, to gminy związane z Prawem i Sprawiedliwością

W pierwszym naborze wniosków Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego ubiegał się o dofinansowanie 31 zadań inwestycyjnych, opiewających łącznie na ponad 736,5 miliona złotych. Mimo złożonych wniosków oraz ważnych projektów, nie otrzymał wsparcia. Odrzucono wszystkie wnioski, w tym m.in. ten na zakup 15 w pełni wyposażonych w sprzęt i aparaturę medyczną ambulansów dla WSPR w Szczecinie.
Do jednostek samorządu terytorialnego na Pomorzu Zachodnim w ramach drugiej transzy z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych trafi 68,7 mln zł.