W Świnoujściu powstanie leśna promenada

Ma mieć 800 metrów i zostanie poprowadzona w kierunku wiatraka w Świnoujście. Według zamysłu, promenada zostanie zaprojektowana tak, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w otaczającą ją przyrodę i zapobiec wycince drzew.

Ścieżka będzie wić się wśród drzew, tworząc meandry z miejscami do odpoczynku. Zachowany w ten sposób pas zieleni ma stanowić bufor pomiędzy drogą i nowymi inwestycjami wzdłuż ul. Uzdrowiskowej.

Na budowę tej promenady miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 5 mln złotych z rządowego funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych „Polskie Uzdrowiska.