Utworzenie Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej

Nawiązanie współpracy i podjęcie działań zmierzających do budowy i rozwoju gospodarki wodorowej, ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Zachodniopomorskiego to główny cel powołania Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej. W podpisaniu listu intencyjnego o utworzeniu Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej wzięli udział minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, wiceminister, Główny Konserwator Przyrody Małgorzata Golińska oraz wiceminister, pełnomocnik rządu ds. OZE, Ireneusz Zyska. Wydarzenie odbyło się 28 listopada 2022 r. w Szczecinie.

Jak podkreśliła minister klimatu i środowiska, powołanie Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej świadczy o wzroście zainteresowania produkcji wodoru w Polsce.

Dolina wodorowa w Szczecinie jest już faktem, a podpisane dziś dokumenty pozwolą tylko na jeszcze większy rozwój tego sektora w regionie

– zaznaczyła.

Minister Anna Moskwa wyjaśniła także, że współpraca strony rządowej z przedstawicielami branży energetycznej, świata nauki i organizacji pozarządowych jest kluczowa dla rozwoju tego regionu.

Zachodniopomorskie to region skazany na sukces w produkcji wodoru. Jednak powodzenie doliny zależy także od współpracy, a jej powołanie pozwoli na przygotowanie wielu projektów wodorowych. Jak patrzymy na transformację i projekty wodorowe nie obawiamy się wyzwań technologicznych i finansowych. Tu mówimy często o kadrach, dlatego apelujemy o dobrą współpracę z administracją, uczelniami, branżą naukową czy przemysłem

– powiedziała.

Mam przekonanie, że wszystkie nasze działania, zarówno te na poziomie regionalnym jak i centralnym, przyczynią się do globalnego wykorzystywania technologii wodorowych w wielu obszarach

– dodała.

W trakcie konferencji głos zabrała także wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska, która zwróciła uwagę na cel tworzenia dolin wodorowych, którym jest integracja sektorów, znalezienie partnerów biznesowych i optymalizacja procesów i kosztów.

Doliny wodorowe pozwolą na stworzenie łańcucha wartości związanych z gospodarką wodorową, tj. produkcja, transport, magazynowanie i końcowe zastosowanie wodoru w różnych sektorach gospodarki. Nasz region posiada największe zainstalowane moce odnawialne w porównaniu z pozostałymi województwami, dlatego mamy szansę być liderem w tym zakresie

– mówiła.

Z kolei Pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska podkreślił, że wodór jest jednym z paliw przyszłości i będzie napędzać polską gospodarkę.

Chcemy zachować pozycję Polski w produkcji wodoru. Obecnie jesteśmy 3. w Europie i 5. na świecie producentem wodoru. Jego głównym wytwórcą w tym regionie jest Grupa Azoty i jej zakład w Policach. Zachodniopomorskie – Szczecin, Świnoujście, Police, to region niewątpliwie bogaty w możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii. Energia z morskiej energetyki wiatrowej ma ogromny potencjał do produkcji wodoru

– podsumował.

 

Foto: Piotr Sikora