Zostaną nagrodzeni za długoletnie pożycie. Urzędnicy czekają na wnioski

Władze miasta pamiętają o parach z długim stażem i przypominają, że zgłoszenia dotyczące medali mogą dokonać osoby, które na stałe mieszkają w Stargardzie i zawarły związek małżeński w roku 1970 lub wcześniej. Zgłoszeń mogą dokonywać również w imieniu jubilatów ich bliscy.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego przy Rynku Staromiejskim do 15 marca. Szczegółowe informacje dostępne pod nr telefonu: 91/577 07 93. Wzory wniosku dostępne na stronie internetowej miasta oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego.