Czarny punkt na mapie województwa. Policja apeluje o radar na “dziesiątce”

Ostatnie miało miejsce w sobotę wieczorem. Skrzyżowanie drogi krajowej numer 10 z drogą w kierunku Brudzewic to w ostatnim czasie czarny punkt na mapie województwa. Policja już wcześniej zwróciła się do zarządcy drogi o zmniejszenie w tym miejscu dopuszczalnej prędkości.

– Skierowaliśmy pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o ograniczenie prędkości w rejonie tego skrzyżowania. Takie ograniczenie się pojawiło i pamiętajmy, że musimy tam zwolnić do 70 kilometrów na godzinę – mówi naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w Stargardzie Łukasz Famulski.

Okazuje się, że ograniczenie prędkości to za mało, dlatego policja apelowała także o ustawienie w tym miejscu fotoradarów.

– Zasugerowaliśmy uwzględnienie postawienia w tym miejscu fotoradaru bądź też wprowadzenia odcinkowego pomiaru prędkości – dodaje Łukasz Famulski.

Ten postulat pozostaje jednak bez odpowiedzi. Policja dodaje, że w tym miejscu często prowadzone są kontrole prędkości.

Sytuacja na DK10 będzie przedmiotem piątkowych obraz Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.