Ulgi dla przedsiębiorców w Świnoujściu. Prezydent miasta przygotował propozycje

Prezydent Świnoujścia podjął kilka decyzji dotyczących wsparcia przedsiębiorców, którzy w efekcie działań podjętych przez rząd w związku z pandemią, musieli zaprzestać działalności gospodarczej lub poważnie ją ograniczyć.

Przedsiębiorcy, którzy jak co roku, wydzierżawili od miasta pas drogowy pod sprzedaż kwiatów i zniczy, jednak w związku z ich zamknięciem od 31 października do 2 listopada nie mogli zrealizować swoich planów. Dlatego te osoby, które złożą wniosek, mogą prowadzić działalność przy cmentarzu od 3 do 8 listopada 2020 roku bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Jeśli przedsiębiorca nie będzie zainteresowany taką formą współpracy, wówczas miasto zwróci wysokość wniesionej opłaty.

Na targowisku „Zielony rynek. Pod zegarem” – od 1 listopada opłata miesięczna dzierżawy za stoisko obniżona zostanie o 50 procent. Z kolei na targowisku przy ul. Wojska Polskiego – od 1 listopada opłata miesięczna za dzierżawę stoiska obniżona do wysokości 1 zł (plus VAT).

Za zajęcie pasa drogowego pod działalność, która została uniemożliwiona lub ograniczona przez obostrzenia związane z pandemią (ogródki restauracyjne) –  od 1 listopada opłata miesięczna wyniesie 1 grosz za metr kwadratowy (po przyjęciu stosownej uchwały przez Radę Miasta).  Lokale użytkowe pozostające w dyspozycji gminy lub ZGM (działalność gastronomiczna) – przy całkowitym zaniechaniu działalności – opłata miesięczna to 1 zł za dzierżawę lokalu.

Janusz Zmurkiewicz proponuje także odroczenie podatku od nieruchomości na 12 miesięcy. Miasto zrezygnuje również z pobierania odsetek od odroczonych płatności.