Trudne relacje dzieci z rodzicami i problem przemocy w rodzinie. Trwa Kampania Białej Wstążki

 Tradycyjnie na przełomie listopada i grudnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie prowadzi Kampanię Białej Wstążki, której głównym celem jest zwrócenie uwagi mieszkańców Szczecina na problem przemocy w rodzinie oraz jej destrukcyjne skutki. W tym roku organizatorzy skupią się na mniej oczywistych aspektach, które na pierwszy rzut oka nie kojarzą się z przemocą. Dyskusje obejmą temat trudnych relacji dzieci z rodzicami.
Inauguracją kampanii była debata ekspercka „Za mało doskonali”, podczas której rozmawiano o rosnących wymaganiach i oczekiwaniach, które powodują ogromny stres wśród młodzieży, który często prowadzi do depresji czy destrukcyjnych zachowań takich jak przemoc czy uzależnienia.
Rozmawiano również o tym, czy przekładanie swoich ambicji oraz organizowanie zbyt dużej ilości zajęć pozalekcyjnych może mieć destrukcyjny wpływ na dzieci i młodzież. W debacie oprócz przedstawicieli MOPR oraz TPD wzięli także udział psychiatrzy oraz przedstawiciele policji.
Kolejnym elementem tegorocznych działań będą dwa spotkania szkoleniowo-warsztatowe dla rodziców przygotowywane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
Pierwsze odbędzie się 28 listopada pod hasłem „Problemy dorosłych, a świat dziecka”. Małgorzata Gola-Chmielewska psycholog, psychoterapeuta poruszy tematy przemocy, depresji, samouszkodzenia. Zastanowimy się jak w obliczu tych trudnych doświadczeń wspierać nasze dziecko.
Magdalena Wilk, społeczna rzecznik praw dziecka TPD, pedagog rodzinny poruszy tematy dziecka podczas rozwodu oraz jak należy postępować jako rodzic, aby jak najmniej ucierpiała jego psychika.
Drugie spotkanie odbędzie się 29 listopada pod hasłem „Rodzic z charakterem”.
Tamara Olszewska-Watracz psychopedagog, psycholog sportu, trener umiejętności społecznych, pedagog rodzinny oraz Joanna Rysz coach, trener umiejętności społecznych poprowadzą spotkanie, którego głównym celem będzie wspieranie rodziców/opiekunów w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą oraz nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.
Na koniec tegorocznych działań uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego przygotują symulację dwóch rozpraw sądowych przygotowanych pod czujnym okiem Sędziów oraz Kuratorów z Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w Szczecinie. Uczniowie podczas symulacji wcielają się w rolę oskarżonych, prokuratorów, obrońców oraz świadków. Rozprawa prowadzona jest przez prawdziwego Sędziego.
W czasie Kampanii prowadzone będą dodatkowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie przy al. Bohaterów Warszawy 27 w Szczecinie. Z porad psychologa, terapeuty czy prawnika można skorzystać w dniach od 28 listopada do 6 grudnia w godzinach 16-19. Do punktu można zgłaszać się osobiście, ale istnieje też możliwość przeprowadzenia porad telefonicznie pod numerem 91 48 30 660.
Kampania Białej Wstążki w Szczecinie odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Szczecin.