Brak taniego węgla w Szczecinie. Magistrat obwinia stronę rządową

 Mieszkańcy Szczecina wciąż nie mogą kupić węgla na preferencyjnych warunkach. Powodem jest to, że firmy, które mają prowadzić sprzedaż od ponad dwóch tygodni czekają na umowę od rządowej spółki Węglokoks, która ma je zaopatrywać w surowiec.
Urząd Miasta w Szczecinie wydał w tej sprawie komunikat:
To kolejny etap formalności, który przedłuża się z winy strony rządowej. Przypominamy, że Miasto oraz firmy które mają prowadzić sprzedaż na terenie Szczecina dopełniły wszystkich formalności i dotrzymały terminów określonych w ustawie. Praktycznie od 9 listopada, czyli od momentu zgłoszenia firm, jesteśmy gotowi do rozpoczęcia sprzedaży. Niestety, pomimo kolejnych pism, telefonów i rozmów z Pełnomocniczką Wojewody ds. węgla, Wojewodą Zachodniopomorskim oraz przedstawicielami Ministerstwa Aktywów Państwowych, sprawy stoją w miejscu.
Od 14 dni Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz spółka Węglokoks nie są w stanie przesłać umowy do szczecińskiego Węglobudu (lidera porozumienia szczecińskich firm). Aktualne zapotrzebowanie szczecinian na węgiel, wynikające ze złożonych wniosków, wynosi już ok. 800 ton i codziennie rośnie. „Ustawa węglowa” weszła w życie 3 listopada, i mimo upływu 20 dni Ministerstwo Aktywów Państwowych i Węglokoks nie są w stanie zapewnić mieszkańcom Szczecina węgla.
Przypominamy również , że sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach przez pomioty zewnętrzne jest zgodna z zapisami „Ustawy węglowej”. Miasto Szczecin od początku uczestniczy w całym procesie i nadzoruje go: zainicjowaliśmy rozmowy z firmami zainteresowanymi sprzedażą, braliśmy aktywny udział w spotkaniach z Wojewodą oraz przedstawicielami rządu, a obecnie interweniujemy u nich, aby przyspieszyć rozpoczęcie sprzedaży . To również z inicjatywy Miasta firmy zadeklarowały obniżenie ceny węgla do 2000 tys. zł. (200 zł mniej niż dopuszcza ustawa)