Tak będzie wyglądała Książnica Stargardzka po remoncie. Urząd Miejski ogłosił przetarg

Urząd Miejski ogłosił przetarg, który pozwoli wyłonić wykonawcę przebudowy Książnicy Stargardzkiej. Zainteresowane firmy mogą zgłaszać swoje propozycje do 16 marca. Realizacja inwestycji możliwa będzie dzięki środkom unijnym, którymi dysponuje samorząd województwa. Na wykonanie zadania, zwycięzca przetargu będzie miał 20 miesięcy.