Szczecin. Prawie 850 osób bezdomnych w mieście

Z badania przeprowadzonego pod koniec lutego wynika, że w Szczecinie było 841 osób w kryzysie bezdomności. 27 proc. to kobiety, a pięć lat temu stanowiły 21 proc. grupy osób bez dachu nad głową – poinformowały służby miejskie.

„Podczas badania na terenie Szczecina policzono 841 osób, z czego 73 procent stanowili mężczyźni” – poinformował Maciej Homis, rzecznik miasta ds. pomocy społecznej.

Bezdomnych mężczyzn było 618, a kobiet 223 (27 proc. łącznej liczby). W porównaniu do poprzedniego badania, przeprowadzonego w 2019 r., bezdomnych kobiet w Szczecinie przybywa. Pięć lat temu były 174 (21 proc.). Mężczyzn doliczono się wtedy 679.

„Jako najczęstsze przyczyny bezdomności wskazywano eksmisję lub wymeldowanie z mieszkania, zadłużenie, bezrobocie, uzależnienia, konflikt rodzinny czy rozpad związku. W ankietach wskazywano także czas pozostawania w kryzysie bezdomności. Najwięcej osób wskazywało okres 5-10 oraz 10-20 lat. Ponad 75 procent wszystkich ankietowanych to osoby samotne” – wyjaśnił Homis.

Z kwestionariuszy wynika, że najliczniejszą grupę osób w kryzysie bezdomności stanowili mężczyźni w wieku powyżej 60 roku życia (269 osób) oraz w przedziale wiekowym 41-60 (236 osób).

„Potwierdza to trend, który obserwujemy od dłuższego czasu. Osoby w kryzysie bezdomności to coraz częściej osoby starsze, wymagające wsparcia nie tylko w formie zapewnienia schronienia czy posiłku, ale także bardziej specjalistycznej choćby w formie usług opiekuńczych” – podkreślił Homis.

W liczenie bezdomnych w Szczecinie zaangażowanych było kilkadziesiąt osób – pracownicy MOPR, funkcjonariusze policji, straży miejskiej, Straży Ochrony Kolei, ratownicy medyczni, wolontariusze ze schronisk i noclegowni. Ankiety przeprowadzono też w szpitalach, zakładach karnych, izbie wytrzeźwień, na dworcu kolejowym. Sprawdzano miejsca, gdzie zwykle przebywają bezdomni – ogrody działkowe, opuszczone budynki, węzły ciepłownicze itp. W schroniskach i ogrzewalniach zliczono 331 osób, na działkach 312 osób.

Ogólnopolskie Badanie Liczby Osób Bezdomnych odbyło się na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przed pandemią organizowano je co dwa lata. W 2015 roku na terenie Szczecina zliczono 1176 bezdomnych. W 2017 r. – 965. W 2019 r. – 853.(PAP)

tma/ jann/