12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana szkoli III turnus ochotników

Zgłaszają się zarówno z Pomorza Zachodniego, jak i z pozostałych rejonów Polski – chętnych na odbycie szkolenia podstawowego nie brakuje, więc 12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana rozpoczęła już III turnus dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Są z wielu rejonów Polski, w różnym wieku i z różnym doświadczeniem życiowym, ale łączy ich jeden, główny cel – zdecydowali się odbyć szkolenie podstawowe w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, aby zasmakować specyfiki służby wojskowej.

Kilkaset osób przekroczyło bramy koszar 7 Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku, 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie i 12 pułku logistycznym w Kołobrzegu. Do 28 kwietnia br. koszary wspomnianych jednostek wojskowych będą ich domem.

W tym roku 12 Dywizja Zmechanizowana planuje przeszkolić prawie 4 tysiące ochotników, a kolejne szkolenie zamierza przeprowadzić w terminie od 06 maja br. do 01 czerwca br. W IV turnusie 5 pułk artylerii w Sulechowie oraz 2 Brygada Zmechanizowana w Złocieńcu przygotowują miejsca dla ochotników, którzy zgłoszą się na odbycie szkolenia podstawowego.

Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową wprowadzono w 2022 r. w miejsce służby przygotowawczej. Osoba ubiegająca się o odbycie tej formy służby musi posiadać ukończone 18 lat, obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej, nie może być karana za przestępstwo umyślne i musi posiadać wykształcenie odpowiednie do poszczególnych korpusów osobowych.

Tekst: mjr Błażej Łukaszewski
Zdjęcie: st. szer. Tomasz Łomakin