Stargard: Wyznaczono miejsca grupowej kwarantanny

Stargardzkie Starostwo zdecydowało o utworzeniu miejsc grupowej kwarantanny. Taką rolę ma pełnić m.in Bursa Szkolna oraz Hotel 104.

– Na miejsce kwarantanny podległe bezpośrednio Zarządowi Powiatu wyznaczono Bursę Szkolną. Decyzją Prezydenta Miasta, podobną rolę pełnić będzie Hotel 104. Gmina Miasto Stargard podjęła również starania, by utworzyć kolejny punkt kwarantanny, przeznaczony tym razem dla mniejszej liczby osób – mówi wicestarosta Joanna Tomczak.

 

– Od wczoraj w bursie przebywały dwie osoby poddane kwarantannie,  oczekujące na wyniki testów potwierdzających bądź wykluczających zakażenie osoby, z którą miały kontakt. Wiemy już, że wyniki testów tej osoby są negatywne. W związku z tym również i kwarantanna podjęta wobec dwóch  osób przebywających w bursie dobiegła końca – dodaje wicestarosta Joanna Tomczak.

Władze powiatu przypominają, że procedura kwarantanny wdrażana jest wobec osób zdrowych, narażonych na ryzyko ekspozycji koronawirusa.

foto: wikipedia