Stado koników polskich z Klinisk coraz większe

Prawie dwutygodniowy obecnie samiec jest pierwszym w tym roku źrebięciem, urodzonym w hodowli rezerwatowej konika polskiego, prowadzonej na terenie Nadleśnictwa Kliniska.

Konik polski to jedyna rodzima rasa koni, wywodząca się bezpośrednio od tarpana. Hodowla pod Kliniskami prowadzona jest w warunkach naturalnych, część zwierząt co roku jest jednak przeznaczona na sprzedaż. Jak mówi nadleśniczy Ryszard Siarkiewicz – Hoszowski to rasa, która charakteryzuje się bardzo dużą łagodnością.

 

Koniki polskie z Klinisk można obserwować ze specjalnie zbudowanego tarasu widokowego w zagrodzie pokazowej. Trzy ich tabuny można spotkać na terenie tzw. dużej zagrody.