Sprawa znęcania się nad zwierzętami w Agrofirmie Witkowo cały czas bez finału

Podczas rozprawy przedstawiony został materiał dowodowy w postaci 20 nagrań z miejsca rozładunku zwierząt przed rzeźnią.

Fundacja Viva! – oczekuje sprawiedliwego i uwzględniającego prawa zwierząt wyroku – Nie może być tak, że jest przyzwolenie na kopanie świni po twarzy, ciągnięcie za uszy, stosowanie poganiaczy elektrycznych w okolicach twarzy  – mówi Łukasz Musiał, wolontariusz Fundacji.

Po obejrzeniu nagrań, w związku z ich ilością i problemami z ich odtworzeniem, sędzia zadecydował o przerwie do 17 października, kiedy to zostaną przedstawione nieodtworzone dzisiaj dowody oraz mowy końcowe stron.