Przewodnicząca Rady zostaje na stanowisku

Podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy, pod głosowanie poddano uchwałę w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Gminy Wiesławy Kuśnierz. Najaktywniej w tej sprawie udzielał się Sebastian Janiak twórca wniosku.

– Niekompetencja, niewłaściwe podejmowanie decyzji lub zaniechanie podejmowania właściwych decyzji – to są istotne zastrzeżenia. Bronicie układu, który pozostał po poprzedniej kadencji Rady Gminy – komentował Janiak.

Mimo zarzucanej przewodniczącej niekompetencji radni w tajnym głosowaniu zdecydowali o pozostawieniu Wiesławy Kuśnierz na obecnym stanowisku.

– Liczba głosów „za”  odwołaniem przewodniczącego – 6, „przeciw” – 7. Komisja skrutacyjna stwierdza, że wniosek w sprawie odwołania z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Stargard radnej Wiesławy Kuśmierz, nie uzyskał minimalnej liczby głosów, a w związku z tym radna nie zostaje odwołana – ogłaszał przewodniczący komisji skrutacyjnej Krzysztof Kowalczyk.

Wniosek o odwołanie przewodniczącej Rady Gminy Stargard wywołał wśród radnych wiele emocji. Sebastian Janiak, Agnieszka Bieniek i Monika Nikołajew zarzucili innym radnym, że bronią oni układu z poprzedniej kadencji rady, gdy ta trójka nie zasiadała jeszcze w radzie.