Przelewice. Nowe miejsce szkoleniowe dla strażaków

W Przelewicach oficjalnie otwarto Regionalne Centrum Szkoleniowe Strażaków Ochotników. RCS w Przelewicach to kompleks szkoleniowy, w którym można organizować zajęcia podnoszące sprawność fizyczną strażaków ochotników, ale także zajęcia edukacyjno-dydaktyczne z zakresu bezpieczeństwa pożarowego oraz szkolenia techniczne.


„Zadaniem centrum będzie wspieranie rozwoju potencjału jednostek OSP z terenu Pomorza Zachodniego, w szczególności podnoszenie kwalifikacji i umiejętności przydatnej w prowadzeniu przez strażaków ochotników działań ratowniczych. Dodatkowo ze względu na sytuacje międzynarodowe będziemy też prowadzili wstępne szkolenia i zapoznanie się naszych mieszkańców z Obroną Cywilną Kraju. Dodatkowo z tego centrum szkoleniowego będą korzystały szkoły, przedszkola” – informuje druh Henryk Nawój, prezes Zarządu OSP Przelewice.

Na terenie Regionalnego Centrum Szkoleniowego w Przelewicach poza torami szkoleniowymi OSP i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, znajduje się strażacka ścianka treningowa do ratownictwa wysokościowego oraz pomieszczenia dydaktyczne z zapleczem socjalnym.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego