Powiat Stargardzki chce promować rodzicielstwo zastępcze

Stargardzkie starostwo aktywnie włącza się w poszukiwanie rodzin zastępczych. Był to również jeden z tematów spotkania władz powiatu z przedstawicielami gmin.

– Na terenie powiatu stargardzkiego funkcjonują 182 rodziny zastępcze, a to zdecydowanie za mało. Czekać nas będzie organizacja różnych imprez promujących pieczę zastępczą – mówi Marek Synowiecki ze starostwa.

– Rodzina zastępcza z założenia jest tymczasowa.  – Jeżeli dzieciaki trafiają do pieczy zastępczej to całe środowisko pracuje na rzecz tego, aby wróciły one do domu. Gdy jest taka sytuacja, że kategorycznie nie ma możliwości powrotu dziecka do rodziny, a jest możliwość żeby było adoptowane, ponieważ rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej, to robimy wszystko, aby dzieci trafiły do rodziny adopcyjnej    – dodaje Monika Rygiel z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie.

Więcej informacji na temat pieczy zastępczej można uzyskać w siedzibie PCPR przy ul. Skarbowej 1.