Od lipca 2022 roku za śmieci mieszkańcy Polic zapłacą więcej

Radni miasta w Policach zagłosowali za podniesieniem opłat za gospodarowanie odpadami.
Stawka opłaty za odpady komunalne w zabudowie jednorodzinnej wzrośnie z 29 złotych do 32 złotych miesięcznie od osoby w przypadku segregacji, a przypadku braku segregacji od 58 złotych do 64zł.

– Projekt uchwały przedstawił burmistrz Polic i on wnioskuje o te podwyżki. Wynika to z tego, że wzrastają koszty gospodarowania odpadami.  Tak wyjaśnia w uzasadnieniu. Obecnie na terenie miasta w budynkach wielorodzinnych rozliczenie następuję za pomocą stawki określonej przez użycie wody – mówi Grzegorz Ufniarz, radny miasta niezależny

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 9 było przeciw. Żaden z radnych nie wstrzymał się od głosy.