Stargard dołączył do projektu „Elektryczne Śmieci”. W mieście pojawiły się kosze na elektroodpady

W 10 miejscach w całym Stargardzie pojawiły się specjalne czerwone pojemniki na śmieci. Przeznaczone są one na zużyte, niewielkie urządzenia elektroniczne tj. telefony, radioodbiorniki czy nawet baterie. 

– Od paru miesięcy prowadziliśmy rozmowy w sprawie dołączenia do projektu „Elektryczne Śmieci”, który pozwoliłby na zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych, z którymi pojawiały się problemy na terenie naszego miasta. Jako miasto pod koniec września dołączyliśmy do tego projektu, do tej pory te odpady były zbierane w punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych, który działa przy ekopunkcie na ul. Bogusława IV w Stargardzie. Niestety odpady pojawiały się dosyć często przy wiatach śmietnikowych – mówi Julita Siek, zastępca dyrektora Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie.

Elektroodpady składowane niewłaściwie są olbrzymim zagrożeniem pod względem ekologicznym.

– Odpady niebezpieczne są specyficznym rodzajem odpadów, ponieważ zawierają substancje szkodliwe takie jak rtęć, ołów, kadm czy nikiel. Są to substancje, które bardzo łatwo przenikają z uszkodzonego sprzętu do gleby, wód gruntowych czy do powietrza i powodują zanieczyszczenie środowiska. W związku z tym postępowanie z tymi odpadami również wymaga szczególnego sposobu – podkreśla.

Projekt powstał we współpracy z firmą MB Recykling, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. k. oraz z ,,Fundacją Odzyskaj Środowisko” i organizacją odzysku AURAEKO. Kosze rozmieszczone zostały na terenie całego Stargardu.

– W Stargardzie mamy 10 lokalizacji, gdzie stanęły te pojemniki:

  1. os. Zachód – parking SPAR,
  2. os. Chopina – teren naprzeciwko przychodni MAGMED przy ul. Wieniawskiego,
  3. ulica Lelewela – obok cukrowni,
  4. ul. Tańskiego 6 – po przeciwnej stronie nieruchomości,
  5. ul. M. Konopnickiej – parking przy przychodni,
  6. ul. Pierwszej Brygady – przy wjeździe do sklepu Metalik,
  7. osiedle Tysiąclecia – przy wspólnym miejscu gromadzenia odpadów,
  8. ul. Czarnieckiego – duży parking przy ul. Skarbowej za budynkiem Czarnieckiego 23
  9. ul. Prządki – przy wjeździe na parking,
  10. ul. Armii Krajowej – parking niedaleko kościoła

– mówi Karolina Kaczmarczyk, inspektor ZUK.

Projekt „Elektryczne Śmieci” to projekt ogólnopolski, działający już w kilkudziesięciu miastach.

Fot: ZUK Stargard