Od dziś w Szczecinie rusza pogotowie zimowe dla bezdomnych

Od 1 listopada funkcjonować będzie pogotowie dla osób bezdomnych. W tym roku z uwagi na trwająca pandemię koronawirusa zastosowano dodatkowe środki bezpieczeństwa i wdrożono nowe procedury.

Z myślą o osobach bezdomnych, które będą poszukiwać schronienia na zimowe miesiące przygotowano 354 miejsca w schroniskach, 98 w noclegowniach i 17 w ogrzewalni.

Wsparcie w trakcie pandemii

W tym roku z uwagi na pandemię koronawirusa we wszystkich placówkach wprowadzono zaostrzone zasady sanitarne. Zmienia się także system przyjęć osób bezdomnych do schronisk i noclegowni.

Do tych placówek mogą być skierowane osoby bezdomne, bez objawów chorobowych, które posiadają negatywny wynik testu na obecność koronawirusa lub odbyły 10-dniowy pobyt w specjalnie do tego przygotowanych miejscach.

– Chodzi o nieruchomości przy ul. Racibora oraz Kolskiej, w których w sumie zapewniono 26 miejsc – informuje Maciej Homis, rzecznik prasowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. – Jeśli w trakcie 10 dniowego okresu w placówce nie będzie nowych przyjęć oraz osoby w przebywające w tych miejscach nie będą wykazywały objawów chorobowych będzie można skierować je do schroniska czy noclegowni.

Natomiast do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi przy ul. Hryniewieckiego kierowane będą tylko osoby bezdomne, które mają negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.

Zasady te nie dotyczą ogrzewalni, która jest czynna całodobowo. Osoby bezdomne mogą skorzystać z niej bez skierowania czy wydania decyzji.

– Przed wejściem do ogrzewalni pracownicy sprawdzają temperaturę ciała osoby bezdomnej i mogą odmówić wpuszczenia jej do środka z uwagi na stan zdrowia – mówi Maciej Homis. – Na miejscu można wypić gorący napój, skorzystać z łazienki czy wymienić odzież.

Odbyła się już roczna odprawa wszystkich służb oraz instytucji, które współpracują podczas Pogotowia Zimowego dla osób bezdomnych.

Podczas spotkania omówione zostały procedury oraz zakres współpracy podczas Pogotowia Zimowego. Koordynatorem wszystkich działań podczas Pogotowia Zimowego jest Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Placówki zapewniające wsparcie dla osób bezdomnych

Schroniska to placówki czynne całodobowo, w których osoby bezdomne mają zapewniony posiłek, wymianę ubrania, miejsce do spania, pralnię i suszarnię ubrań. W schronisku prowadzone są także działania aktywizacyjne, które mogą pomóc w uzyskaniu samodzielności życiowej i wyjściu z bezdomności.

Schroniska:

  • Schronisko „Feniks”, ul. Zamknięta 5,
  • Schronisko dla Mężczyzn „Caritas”, ul. Nehringa 14;
  • Schronisko dla Mężczyzn „Caritas”, ul. Strzałowska 24;
  • Schronisko dla Kobiet „Caritas”, ul. Piaseczna 4 ;
  • Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, Stowarzyszenie „Złoty Wiek”, ul. Hryniewieckiego 9;

Noclegownia to miejsce, w którym osoby bezdomne mogą znaleźć schronienie na noc. Są one otwarte w godzinach od 18 do 8 rano. Z uwagi na pandemię koronawirusa placówki mogą oferować schronienie także w pozostałych godzinach. W noclegowniach można wymienić odzież, skorzystać z łazienki i prysznica, zjeść ciepły posiłek.

Noclegownie:

  • Stowarzyszenie Feniks, ul. Zamknięta 5;
  • Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Tczewska 32 ;

Ogrzewalnia jest czynna przez całą dobę. Do dyspozycji osób korzystających przeznaczonych jest 17 miejsc siedzących, toalety oraz łazienka z przebieralnią. W czasie pobytu osoby mogą wypić ciepły napój, dokonać niezbędnych czynności higienicznych oraz przebrać się.

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23 Szczecin)