Młodzież Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie w słonecznej Italii w ramach programu ERASMUS+

2 października młodzież Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie, rozpoczęła swój miesięczny pobyt we Włoszech na praktykach zawodowych. Trzeci tydzień pobytu w Rende w pięknej i słonecznej Kalabrii już za nimi.

Uczniowie tysiące kilometrów od rodzinnego domu zdobywają bagaż doświadczeń zawodowych. Kształcą swoje umiejętności w zawodach: Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik pojazdów samochodowych i Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Podnoszą swoje kompetencje, szlifują w praktyce język, poznają inne metody pracy i nauki. Program Erasmus+ to przede wszystkim praktyki zawodowe ale nie tylko! Poznają nowe osoby, które podróżują, uczą się samodzielności, adaptacji a przede wszystkim stają się otwarci na różnorodność kultur i zwyczajów. Znajdują też czas na wycieczki.

Młodzież zwiedziła Tropeę,, Pizzo,  Diamante.

Młodzież gości organizacja Euroform.