Miasto wspomoże stacjonarny punkt krwiodawstwa

Podczas odbywającego się dziś spotkania podsumowującego programy promocji honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, Prezydent Stargardu – Rafał Zając – zabrał głos w sprawie utworzenia takiego punktu.

– Naszym najważniejszym wyzwaniem jest powrót do stacjonarnego krwiodawstwa w Stargardzie, bo teraz mamy tylko mobilne. Wiem, że PCK ma na to pomysł. Jeśli Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi uda się przemyśleć organizację i pozyskać decyzję to możecie liczyć na wsparcie. Macie potencjał lokalowy. Z naszej strony możecie liczyć na przygotowanie tych pomieszczeń – mówił Rafał Zając

Była to odpowiedź na sugestię Joanny Łaskarzewskiej, dyrektor oddziału okręgowego PCK w Szczecinie, która zasugerowała podczas ceremonii, że w Stargardzie brakuje stacjonarnego punkt krwiodawstwa.