Strażacy ze Stargardu najchętniej dzielą się krwią

Dziś w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie odbyło się spotkanie podsumowujące programy Polskiego Czerwonego Krzyża, promujące honorowe krwiodawstwo.

– Akcja realizowana była w 5 jednostkach na terenie województwa zachodniopomorskiego. Łącznie od strażaków oraz osób przez nich zachęcone zebrano 110 litrów krwi  – mówi Marek Rak z PCK.

Wyróżnione zostały również Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie i Komenda Miejska tego miasta. Nagrodę w kategorii Najaktywniejszy Strażak Indywidualny otrzymał Piotr Grotek z Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie. Na spotkaniu wręczono również drobne upominki oraz gratulacje dla przedstawicieli Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie za zajęcie I miejsca na szczeblu centralnym za najlepszą promocję honorowego krwiodawstwa w XV edycji Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Pomaturalnych, Policealnych i Uczelni Wyższych w Honorowym Krwiodawstwie pod nazwą 'Młoda Krew Ratuje Życie”. Do turnieju przystąpiło 268 szkół i 16 uczelni. Ogółem pozyskano niemal 12 tysięcy litrów krwi od uczniów, studentów i słuchaczy.