Koniec z bezdomnością psów i kotów? Czipowanie stanie się obowiązkowe!

Ograniczenie bezdomności psów i kotów poprzez obowiązek ich czipowania. Od wielu lat taki postulat wysuwały organizacje i stowarzyszenia prozwierzęce.Teraz nad założeniami projektu ustawy pracuje Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Praw Zwierząt, a jego członkowie przekazali wniosek o wprowadzenie projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Przystępujemy do ofensywy legislacyjnej, już skierowaliśmy konkretne propozycje do stosownego ministerstwa o to, żeby przygotować projekt ustawy, który by nakazywał wszystkim właścicielom kotów i psów rejestrację tych ukochanych pupili, czyli czipowanie. Celem jest walka z bezdomnością zwierząt. Liczymy na to, że projekt zostanie sprawnie przygotowany przez ministerstwo i przedłożony posłom. Pragnę zwrócić uwagę, że w Polsce dzisiaj mamy obowiązek znaczenia wszystkich zwierząt hodowlanych, ale nie mamy tego obowiązku w przypadku zwierząt domowych – wyjaśnia poseł Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej

Obecnie czipowanie nie jest obowiązkowe. Działa kilka niezależnych baz, w których rejestrowane są zaczipowane zwierzęta. Rozwiązania, nad którymi pracują parlamentarzyści, przewidują stworzenie ogólnopolskiej, jednolitej bazy rejestrowanych zwierząt.
Foto: Janusz Merz/Twoje Radio/Archiwum