Nowe rozwiązania w walce z problemami psychicznymi młodzieży. Rusza pilotażowy program w Szczecinie

Zwiększenie dostępności wsparcia psychologicznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców oraz umiejętności bezpiecznej komunikacji w mediach społecznościowych, a także internetowa platforma wsparcia psychologicznego to cele pilotażowego Programu Wsparcia Psychologicznego dla środowisk szkolnych ze Szczecina.

Chcemy współpracować z organizacjami pozarządowymi w zakresie warsztatów prowadzonych w szkole, ale również w zakresie zwiększania dostępności psychologicznej w organizacjach pozarządowych poprzez różnego rodzaju konsultacje psychologiczne czy też grupy wsparcia. Organizacje pozarządowe też między innymi będą prowadzić warsztaty dla rodziców. Z myślą o nauczycielach będziemy też testować pewne rozwiązania, które będą wypracowywane przez nauczycieli – tłumaczy Beata Bugajska, dyrektorka Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin

W pięciu wybranych placówkach oświatowych dostępne będą różnego rodzaju formy psychoedukacji.

Psychoedukacja jest w stanie zmniejszyć kolejki do gabinetów psychoterapeutycznych, dlatego, że psychoedukacja, która może zaistnieć w szkole, jest w stanie wesprzeć jednostkę w budowaniu dobrego stanu psychicznego, ale też wesprzeć osobę w różnego rodzaju formach przeciwstawiania się problemom, a przede wszystkim w poszukiwaniu rozwiązywania problemów. Nasza młodzież przede wszystkim potrafi rozwiązywać problemy, ale w sposób nie konstruktywny, łapiąc się poprzez agresję albo samoagresję lub okaleczenia. To są wszystko związane z upustem emocji, zaburzeń emocjonalnych. Problemem przede wszystkim są używki, które szerzą się i sieją w organizmach młodych ludzi ogromne spustoszenie – wyjaśnia Agnieszka Zalewska z Polskiej Fundacji Przeciwdziałaniu Uzależnieniom

Po zakończeniu pilotażu opracowane zostaną rekomendacje, które posłużą do wdrożenia nowych rozwiązań. Co ważne, zgodnie z zapowiedziami, Program Wsparcia Psychologicznego jest konsultowany z młodzieżą oraz nauczycielami.
Foto: Janusz Merz/Twoje Radio