Kolejne łóżka dla pacjentów Covidowych w naszym regionie

 127 łóżek powstanie w 109 Szpitalu Wojskowym w Szczecinie.

20 w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach. Taką decyzję podjął wojewoda zachodniopomorski Tomasza Hinca. Jutro ruszy też kolejny punkt poboru wymazów do testów TEST&GO. Prowadzić go będzie brygada Wojsk Obrony Terytorialnej w Szczecinie przy szpitalu na Unii Lubelskiej.