Kolejna przebudowa w Stargardzie

Latem powiat stargardzki chce przystąpić do kompleksowego remontu całej ulicy Pierwszej Brygady oraz fragmentu Konopnickiej na odcinku ograniczonym ulicami Dworcową i Piłsudskiego. Projekt zakłada budowę nowej jezdni, chodników i zjazdów. W ramach inwestycji wybudowana również zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach, po obu stronach wiaduktu kolejowego. 80 procent środków na ten cel ma pochodzić z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

– Zarząd Dróg Powiatowych wciąż liczy, że uda się rozpocząć założone prace w lipcu tego roku. Jeżeli będą przedłużać się procedury związane z oceną tych wniosków, możemy spodziewać się przesunięcia tych terminów. Założenie jest jedno – ruszamy latem tego roku. Całkowity koszt tego zadania to 3,6 miliona złotych. Rządowe dofinansowanie powinno być na poziomie 2,8 miliona złotego – mówi Marek Synowiecki ze stargardzkiego starostwa.

W tym roku do naszego województwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych popłynąć ma ponad 217 milionów złotych.