Gruntówka niedostępna dla cywilów

To dlatego, że wygasła umowa pomiędzy Urzędem Miejskim i wojskiem, na mocy której cywile mogli korzystać z trasy zlokalizowanej wzdłuż ogrodzenia jednostki wojskowej. Droga była dostępna dla stargardzian przez pół roku. To w sposób znaczny zminimalizowało utrudnienia dla kierowców związane z modernizacją ulicy Aleja Żołnierza. Jej remont zakończył się pod koniec września.