Gruntówka niedostępna dla cywilów

Nie przejedziecie już drogą gruntową za białymi koszarami w Stargardzie.