Goleniowscy policjanci podsumowali rok

W Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łozienicy odbyła się odprawa służbowa podsumowująca pracę policjantów powiatu goleniowskiego w 2019 roku. W spotkaniu wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie – insp. Piotr Ostrowski.

W ubiegły piątek (7.02.2020 r.) w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łozienicy odbyła się odprawa roczna podsumowująca prace goleniowskich policjantów w 2019 roku.

– W odprawie uczestniczyli policjanci, samorządowcy, przedstawiciele służb i instytucji współpracujących z Policją. Komendant Powiatowy Policji w Goleniowie insp. Robert Sielski przedstawił zebranym efekty pracy poszczególnych pionów komendy oraz stan bezpieczeństwa na terenie powiatu goleniowskiego. W swoim wystąpieniu, przedstawił również zmiany kadrowe, które miały miejsce w ostatnim czasie w jednostce. Podkreślił także bardzo dobrą współprace z instytucjami i władzami samorządowymi. Podziękował wszystkim policjantom za zaangażowanie i trud włożony w realizację zadań, zwrócił jednocześnie uwagę na zadania stojące przed policjantami w 2020 r., szczególnie w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym – informuje mł.asp. Anna Dygas.

Odprawę podsumował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Piotr Ostrowski przedstawiając wyniki pracy goleniowskich policjantów na tle całego garnizonu zachodniopomorskiego, pochwalił pracę funkcjonariuszy naszej jednostki i wyraził satysfakcję ze współpracy goleniowskich stróżów prawa z samorządami, służbami mundurowymi i współdziałającymi instytucjami. W swym wystąpieniu nawiązał także do aspektu uspołeczniania działań policji, podkreślając istotę i wagę takich przedsięwzięć jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacja „Moja Komenda” czy program „Dzielnicowi bliżej nas”.