Powiat Stargardzki wybrał firmę, która zajmie się utylizacją zwierząt z poboczy dróg

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie podpisał umowę z zewnętrzną firmą, która będzie odpowiedzialna za usuwanie i utylizację martwej zwierzyny.

Do jej zadań należeć będzie zbieranie z pasów drogowych padłych zwierząt i fragmentów zwłok z zachowaniem odpowiednich przepisów sanitarnych. W zakresie obowiązków ujęto również transport zwłok zwierzęcych do miejsca składowania. Dzwoniąc pod numer: 798 602 555 lub 800 800 282 można zgłosić padłe zwierzę, zauważone na jezdni lub poboczu drogi. Telefony kontaktowe czynne są całą dobę, siedem dni w tygodniu.