Czy gminy nadmorskie powinny obawiać się utraty wpływów z opłaty uzdrowiskowej?

Zapisy w tak zwanej Białej Księdze dotyczą połączenia opłaty miejscowej i uzdrowiskowej w jedną. Środki mają trafiać do budżetu państwa i stamtąd trafiać do samorządów. – Biała księga powinna kojarzyć się z czymś dobrym, ale mnie się tak nie kojarzy – tłumaczył dziś w audycji To się Nadaje do Radia prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

Nasz reporter Wojtek Basałygo próbował skontaktować się z przedstawicielami Ministerstwa Sportu w tej sprawie.

Próbowaliśmy zaprosić do rozmowy przedstawiciela resortu. Otrzymaliśmy jedynie komentarz w e-mailu z biura prasowego. W obszernej odpowiedzi czytamy, że…“Departament Turystyki nie prowadzi prac legislacyjnych w zakresie likwidacji opłaty uzdrowiskowej i miejscowej. W projekcie „Białej Księgi Regulacji Systemu Promocji Turystycznej w Polsce” zostały zaprezentowane rozwiązania funkcjonujące w innych krajach dotyczące między innymi opłaty miejscowej, uzdrowiskowej i ujednoliconej opłaty turystycznej. Niemniej, rozwiązania te nie są rekomendacją i nie stanowią materiału, który jest rozwiązaniem legislacyjnym. Raporty i materiały, które zostały zawarte w projekcie „Białej Księgi” stanowią jedynie punkt wyjścia do dalszych rozważań, konsultacji i dyskusji z branżą turystyczną oraz jednostkami samorządu terytorialnego.” – mówi Wojtek Basałygo.

Jak zapewniają urzędnicy, trwa czas konsultacji i w najbliższym czasie nie planuje się likwidacji opłaty uzdrowiskowej.

Posłuchaj całego programu To się nadaje do radia:

1/5:

2/5:

3/5:

4/5:

5/5: