6 inwestycji drogowych w regionie z dofinansowaniem z FDS

Umowy na dofinansowanie 6 inwestycji drogowych podpisał dziś wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. Kwota w łącznej wysokości blisko 6 mln 117 tys. zł z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych trafi do 4 gmin i 2 powiatów na Pomorzu Zachodnim.

Rządowe dofinansowanie dla samorządów jest przeznaczone na najpilniejsze z punktu widzenia mieszkańców gmin i powiatów inwestycje poprawiające bezpieczeństwo i komfort podróżowania.

– mówi wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

Dotacje z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych trafią do:

Gminy Chojna, na przebudowę ul. Gdańskiej i ul. Poznańskiej w Chojnie. Na odcinku 590 metrów zmieniona i ujednolicona zostanie nawierzchnia. Wartość inwestycji  wynosi 1 865 032 zł, a rządowe dofinansowanie 1 119 019 zł.

Gminy Dobra, na budowę ulicy Elżbiety w Mierzynie o długości 484 m. Wartość inwestycji to 3 079 055 zł, a dofinansowanie z FDS 1 430 528 zł.

Gminy Mieszkowice, na II etap budowy nawierzchni dróg osiedlowych z dwustronnym chodnikiem na ulicy Kazimierza Jagiellończyka, Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi w Mieszkowicach. Wartość zadania – 774 538 zł, dofinansowanie z FDS –  542 177 zł.

Gminy Widuchowa, na przebudowę 503 metrów ul. Polnej w Widuchowej.Koszt przebudowy to 1 068 824 zł. Rządowe dofinansowanie w wysokości 855 059 zł stanowi 80% wartości inwestycji.

Powiatu kamieńskiego, na III etap przebudowy drogi powiatowej nr 1039Z. Inwestycja o wartości 2 252 460 zł. realizowana będzie na 905 metrach drogi powiatowej w miejscowości Kłęby. Dofinansowanie z FDS wynosi 1 126 230 zł.

Powiatu gryfińskiego, na przebudowę 945 metrów drogi powiatowej nr 1401Z Chojna – Białęgi, przejście przez miejscowość Narost. Ogółem wartość zadania to 2 087 583 zł, a dofinansowanie z FDS wynosi 1 043 791 zł.