56 złotych to czynsz za 40-metrowe mieszkanie w Szczecinie

W poniedziałek 10 maja 2021 startuje nabór wniosków na mieszkania socjalne, który organizuje Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. Nabór potrwa do 21 maja, a wnioski będzie można złożyć osobiście lub wysłać pocztą.

O wynajęcie mieszkania socjalnego może ubiegać się każdy pełnoletni mieszkaniec Szczecina, który boryka się z brakiem lokalu i osiąga odpowiednio niski dochód. Przykładowo, gospodarstwo domowe, w którym znajdują się trzy osoby może mieć maksymalny dochód na poziomie 3000 zł. – mówi Tomasz Klek (Rzecznik prasowy miasta ds. mieszkalnictwa).

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów mieszkania socjalne są wyremontowane, jednak mogą być o obniżonym standardzie (toaleta na półpiętrze, ogrzewanie piecowe). Z kolei czynsz w takim mieszkaniu wynosi tylko ok. 1,4 zł za m2, czyli np. w lokalu o pow. 40 m2 wyniesie on niecałe 56 zł miesięcznie plus media (prąd, gaz itp.). Wnioski złożone przez mieszkańców zostaną poddane ocenie punktowej. Liczba punktów zależeć będzie między innymi: od okresu zamieszkiwania w Szczecinie, liczby dzieci, stanu zdrowia, warunków w jakich się obecnie mieszka czy korzysta się z programów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Na podstawie punktacji ogłoszone zostaną wstępne wykazy złożonych wniosków. Osoby, które nie będą zgadzać się z naliczoną punktacją będą miały możliwość złożenia odwołania w ciągu 7 dni. Odwołania, uwagi oraz zażalenia rozpatrywane będą przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.

Foto: Miasto Szczecin