Czym palimy w piecach – raport Straży Miejskiej w Szczecinie

 Okresami wzmożonych kontroli są zimne pory roku powodujące większe zapotrzebowanie mieszkańców na materiały opałowe i co za tym idzie częstsze korzystanie z domowych instalacji grzewczych.
Szczecińska Straż Miejska podsumowała swoje działania dotyczące ujawniania wykroczeń związanych z przekształcaniem termicznym odpadów w instalacjach grzewczych nieruchomości na terenie Szczecina. W 2020 roku odnotowano ogółem 2194 interwencji, w tym 358 z udziałem drona. Wskutek działań wobec 107 sprawców zastosowano sankcje przewidziane prawem.

Dziewięćdziesiąt procent zgłoszeń nie znajduje potwierdzenia. Kiedy strażnicy wchodzą na posesję i sprawdzają co jest w tym piecu palone, okazuje się, że jest to opał stały, czasami gorszej jakości, ale ciągle jeszcze dozwolony i będący w dystrybucji – powiedziała Joanna Wojtach (Rzeczniczka Straży Miejskiej w Szczecinie).