5 tys. zł łapówki za zgodę na sprzedaż ziemi rolnej – urzędnik KOWR zatrzymany

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie zatrzymali „na gorącym uczynku” urzędnika Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa po przyjęciu łapówki w zamian za załatwienie zgody na zbycie nieruchomości rolnej.

Funkcjonariusze CBA zatrzymali trzech mężczyzn na terenie województwa mazowieckiego w związku z przyjęciem 5 tys. zł łapówki przez urzędnika KOWR-u w Warszawie. Chodziło w załatwienie sprawy dwóch braci, polegającej na uzyskaniu zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej, taka zgoda miała być uzyskana właśnie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. CBA przeszukało mieszkania, zabezpieczyło materiał dowodowy mi.in. służbowe komputery, nośniki danych, telefony komórkowe oraz prawie 200 tys. zł. 5 tys. w gotówce odnaleziono podczas przeszukania samochodu urzędnika

Wszyscy podejrzani przyznali się do zarzucanych czynów. W związku z tym Prokurator nie wnioskował o tymczasowe aresztowania.