Twoje Radio

 
Home / Archiwum

Lokalne

O działaniach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

W jaki sposób powinno się wspierać rodziny, by dzieci nie trafiały do pieczy zastępczej? Czy podejmowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci działania przynoszą w tym zakresie zamierzone skutki? Co powoduje, że dzieci chętnie korzystają z prowadzonych przez TPD placówek wsparcia dziennego? O to wszystko zapytamy Zygmunta Pyszkowskiego, prezesa Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie.