Znamy laureatów II Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. M. Karłowicza

Podczas koncertu finałowego II Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. M. Karłowicza, wypełnionego współczesną muzyką usłyszeliśmy pięć zupełnie nowych, dotychczas nigdzie nie granych utworów. Swoją nagrodę przyznało Jury, Orkiestra i oczywiście Publiczność! To był wyjątkowy wieczór! Bardzo dziękujemy za Państwa aktywność i głosowanie!

W dniu 2 grudnia 2022 roku Jury Finału Konkursu pracowało w następującym składzie:

  • Tomàs Peire Serrate – Przewodniczący Jury
  • Dorota Serwa – Dyrektor Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie
  • Szymon Bywalec – Dyrygent
  • David Robert Coleman – Juror
  • Dariusz Przybylski – Juror
  • oraz Anna Maria Huszcza – Sekretarz Konkursu.

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii im. M Karłowicza w Szczecinie pod dyrekcją Szymona

Bywalca wykonała zakwalifikowane do finału następujące utwory:

1. Visions oniriques – Aleksandra Chmielewska

2. Tissage de l’Infini – Krystian Neścior

3. From the Slavic legends – Mateusz Ryczek

4. bright… holy… mad… – Piotr Tabakiernik

5. Akhlys – Michał Ziółkowski

Po wnikliwej analizie wykonanych kompozycji, w wyniku dyskusji, Jury postanowiło, że dwa równorzędne wyróżnienia honorowe, każde w kwocie 3500 euro, otrzymują:

  • Pani Aleksandra Chmielewska za utwór Visions oniriques
  • Pan Mateusz Ryczek za utwór From the Slavic legends

Jury Finału II Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Mieczysława Karłowicza postanowiło, że:

III NAGRODĘ w kwocie 7 000 euro za utwór Tissage de l’Infini otrzymuje Krystian Neścior

II NAGRODĘ w kwocie 11 000 euro za utwór bright… holy… mad… otrzymuje Piotr Tabakiernik

– I NAGRODĘ w kwocie 15 000 euro za utwór Akhlys otrzymuje Michał Ziółkowski

Jury z aprobatą przyjęło do wiadomości fakt, że Nagrodę Orkiestry otrzymał Mateusz Ryczek za utwór From the Slavic legends.

Nagrodę Publiczności otrzymał Michał Ziółkowski za utwór Akhlys.

Foto: Rafał Ceglarek