Zielone Podwórka i Przedogródki. Ruszył nabór wniosków w Szczecinie

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie po raz kolejny ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie remontów terenów wokół budynków mieszkalnych. Czas na złożenie dokumentów mija 1 marca br.

Szare, betonowe „studnie” czy zaniedbane tereny przed budynkiem zmieniają się w zielone miejsca rekreacji dzięki miejskim programom: Zielone Podwórka i Przedogródki Szczecina. Przez ostatnie 13 lat ta zielona rewolucja objęła już 200 terenów.

W tym roku mieszkańcy znów mogą się starać o dofinansowanie swoich remontów. O wsparcie mogą wystąpić wspólnoty mieszkaniowe, w których znajdują się lokale komunalne lub TBS oraz które mają zawarte odpowiednie porozumienie na korzystanie z terenu miejskiego, przyległego do ich budynku.

Wsparciem finansowym mogą być objęte różne działania m.in: nowe nasadzenia, żywopłoty, trawniki, renowacja istniejącej roślinności wraz z towarzyszącą im infrastrukturą i miejscami wypoczynku takimi jak ławeczki, alejki, wiaty, pergole, place zabaw itp. – mówi Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta ds mieszkalnictwa. – W sumie Gmina pokrywa 75% kosztów inwestycji, wykonywanych przez wspólnoty. Wyjątkiem jest tworzenie placów zabaw, których koszt zostanie sfinansowany aż w 95%.

W ubiegłym roku w ramach programów wykonano remonty ośmiu podwórek i sześciu przedogródków. Można je podziwiać m.in przy ul. Zygmunta Starego 2, Bohaterów W-wy 101, Szarotki 17 czy Jagiellońskiej 80, Potulickiej 56-58.

Pierwsze Zielone Podwórka pojawiły się na mapie Szczecina w 2008 roku. Od tego momentu, dzięki wsparciu gminy, wyremontowano już 137 podwórek. W sumie, przez ostatnie 13 lat, wspólnoty otrzymały pomoc w wysokości ponad 14,4 mln zł.

Program Zielone Przedogródki ruszył w 2015 roku i od tego czasu również cieszy się dużym zainteresowaniem. W ciągu pięciu lat programu zrealizowano 63 projekty, które gmina dofinansowała kwotą ponad 4 mln zł.

Źródło: ZBILK Szczecin