Zarząd Powiatu apeluje o zmianę sposobu finansowania szpitali

Gremium w formie uchwały przyjęło stanowisko, które niebawem ma trafić do wszystkich posłów regionu. Władze samorządowe chcą w ten sposób zwrócić uwagę parlamentarzystów na problemy, z jakimi borykają się jednostki. Podczas miejsko-powiatowego podsumowania roku, na problem finansowania tych najmniejszych szpitali, uwagę zwróciła starosta Iwona Wiśniewska.

– Bez zmian ustrojowych związanych z aktualizacją wycen usług medycznych, sytuacja wielu szpitali powiatowych staje się trudna. Drodzy parlamentarzyści! Proszę o wsparcie i interwencję – mówi starosta.

Jak podaje stargardzkie starostwo, już same koszty wynagrodzeń personelu medycznego stanowią blisko 80 procent przychodu szpitala. Aby zbilansować finanse szpitale zmuszone są do obniżenia pozostałych kosztów, a to może się wiązać z obniżeniem jakości świadczeń.