Zakończył się remont głównej ulicy w Dobrzanach

– Ulica Jana Pawła II jest w ciągu drogi powiatowej łączącej Suchań z Chociwlem. Jesteśmy po symbolicznym przecięciu wstęgi – informuje Marek Synowiecki ze stargardzkiego starostwa.

Ulica po przebudowie została poszerzona do 7 m. Mieszkańcy Dobrzan mogą korzystać również z nowych chodników i zjazdów do przyległych posesji.

– Dokonano korekty czterech skrzyżowań tej ulicy z drogami gminnymi i powiatowymi. Ruch w centrum Dobrzan uspokoi wysepka rozgraniczająca pasy jezdni. Wybudowano ją przy wjeździe do miasta od strony Chociwla – dodaje Marek Synowiecki.

Inwestycja warta ponad 5 milionów złotych możliwa była dzięki wsparciu z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, które wyniosło 60 procent. Swoją cegiełkę dołożyła także gmina Dobrzany.