Zakaz wstępu do lasu na terenie powiatu polickiego

 W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) u dzików w obrębie Nadleśnictwa Trzebież oraz sąsiednich nadleśnictwach wprowadzony został zakaz wstępu do Lasów Państwowych na terenie powiatu polickiego. Zakazem wstępu do lasu objęty jest cały obszar Nadleśnictwa Trzebież.
Afrykański pomór świń (African swine fever – ASF) to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa świń domowych, świniodzików oraz dzików. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Wszystkie inne gatunki zwierząt nie są wrażliwe na zakażenie wirusem ASF.